• Triển lãm “24/12/15”
  • Triển lãm Mỹ thuật 3 nước Việt Nam, TháiLan, Malaysia
  • YuYu Việt Nam Xanh
  • Triển lãm“Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản &Trang trí nội ngoại thất
  • Bảo Tàng Mỹ Thuật