Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự thảo Đề án tuyển sinh 2015
26/09/2014 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đăng tải dự thảo Đề án tuyển sinh 2015 để lấy ý kiến rộng rãi đóng góp ý kiến cho đề án. Mọi ý kiến đóng góp cho Dự thảo Đề án Tuyển sinh 2015 xin gửi về phòng Đào [ ... ]


Dự thảo Đề án tuyển sinh 2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đăng tải dự thảo Đề án tuyển sinh 2015 để lấy ý kiến rộng rãi đóng góp ý kiến cho đề án.

Mọi ý kiế...

Bảng điểm phúc khảo tuyển sinh 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO MÔN VĂN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

&n...

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 20

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...