Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thông báo phát bằng tốt nghiệp 2014
20/10/2014 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail

Thông báo phát bằng tốt nghiệp    


Thông báo phát bằng tốt nghiệp 2014

Thông báo phát bằng tốt nghiệp 2014

Thông báo phát bằng tốt nghiệp

 

 

Dự thảo Đề án tuyển sinh 2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đăng tải dự thảo Đề án tuyển sinh 2015 để lấy ý kiến rộng rãi đóng góp ý kiến cho đề án.

Mọi ý kiế...

Bảng điểm phúc khảo tuyển sinh 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO MÔN VĂN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

&n...

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 20

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...