Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015
20/08/2014 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015      


THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

Thông báo nhập học

Thông báo nhập học

Hiện tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã gửi giấy báo nhập học tới các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2014 theo địa chỉ. Một số thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo nhập học do một số nguyên nh...

Thông báo xét nguyện vọng các ngành chưa đủ chỉ tiêu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội ngày 31 tháng 7 năm 2014

          ...

Thông báo phúc tra Tuyển sinh 2014

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            &...

Thông báo điểm chuẩn Tuyển sinh 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

---***---

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TUYỂN S...

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...