>

Duyệt đồ án tốt nghiệp khoa Trang trí Nội ngoại thất cấp Trường lần 2.
Thứ 2, 18/04/2016

        Ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2016, khoa Trang trí Nội Ngoại thất đã triển khai duyệt tốt nghiệp (cấp trường) lần 2 với lớp 11 nhóm Tốt nghiệp được chia trong các lớp ĐH11Nt A-B-C-D-E-G và LT14NtA tại các phòng học chuyên ngành A205, A206, A207, A208. Duyệt trường gồm 2 hội đồng chính: Hội đồng 1 chia làm 6 hội đồng nhỏ gồm PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị - Chủ tịch hội đồng;ThS Nguyễn Mạnh Việt Cường – Phó chủ tịch hội đồng cùng các thầy cô hướng dẫn và các uỷ viên hội đồng.Hội đồng 2 chia làm 5 hội đồng nhỏ gồm ThS Khúc Văn Thông – Chủ tịch hội đồng; ThS Trần Duy Minh-Phó chủ tịch hội đồng cùng các thầy cô hướng dẫn và các uỷ viên hội đồng.

        Các bạn sinh viên đều thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về quy  định cũng như chất lượng của đồ án Tốt nghiệp cấp Trường lần này, tuy nhiên một số sinh viên vẫn còn thiếu sót trong quy cách trình bày và hướng sáng tác đã được Hội đồng cấp Trường trao đổi, nhận xét kịp thời để tiếp tục thay đổi và phát triển Đồ án trong thời gian tiếp theo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai