>

Kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2016.(Từ SBD 697 ---->> SBD 1063)
Thứ 2, 15/08/2016

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016.

Từ  SBD 697  ------>> SBD 1063

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.