>

Thời khóa biểu học kỳ II (2016-2017).
Thứ 5, 05/01/2017

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

Các lớp học sáng (Áp dụng từ ngày 09/01/2017 đến ngày 26/6/2017)

LINK DOWNLOAD THỜI KHÓA BIỂU

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai