>

3 công khai năm 2022
Thứ 3, 12/07/2022

 

 File văn bản công khai được ghim trong link dữ liệu dưới đây. 

 

drive.google.com/file/d/1anmQyxS_hZRpGCT-SMybuhhFHkT3y23R/view

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai