>

Bài tập: Bình hoa chất liệu sơn mài
Thứ 7, 20/01/2018

 Một số hình ảnh về bài học thực hành chất liệu sơn mài để làm nên những lọ hoa độc đáo của sinh viên ngành Hội họa Sơn mài:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.