>

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG
Thứ 3, 15/12/2015

  

 

 Ths. Vũ Chí Công -Trưởng Khoa Thiết kế Thời trang và các thầy cô giáo chấm bài thi cuối kỳ.

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai