>

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỊ GIÁC TRONG TRANG TRÍ NỘI, NGOẠI THẤT.
Thứ 4, 16/12/2015

 

 

Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị cùng Khoa Trang trí Nội ngoại thất.

Chấm bài cuối kỳ môn "Nguyên lý thị giác trong trang trí nội ngoại thất"

  Ngày 10/12/2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.