>

Bài tốt nghiệp ngành thiết kế Đồ họa - Năm 2016
Thứ 7, 20/01/2018

 

Một số hình ảnh đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Thiết kế Đồ họa năm 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai