>

Bài tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang - Năm 2017
Thứ 7, 20/01/2018

 Một số đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang năm 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai