>

BAN GIÁM HIỆU
Chủ nhật, 08/05/2016

BAN GIÁM HIỆU  

 Thư ký Ban Giám hiệu:  (024) 35 121 009

                              Họ và Tên

Điện thoại - Email

Khúc Văn Thông  -  Bí thư - Phó Hiệu trưởng 

 khucvanthong1958@gmail.com

Nguyễn Xuân Nghị  -  Phó bí thư- Hiệu trưởng

        nguyen16658@gmail.com

Đặng Mai Anh  - Phó Hiệu trưởng

maianhmtcn.sdh@gmail.com

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.