>

Ban Xây dựng & Dự án
Thứ 6, 15/04/2016

 Điện thoại:38.512.989

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Hồng

xuanhong06@gmail.com

Trưởng ban

2

Nguyễn Anh Tuấn

tuanchengdu@gmail.com

Chuyên viên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017