>

Ban Xây dựng & Dự án
Thứ 6, 15/04/2016

 Điện thoại:024.38512.989

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Hồng

xuanhong06@gmail.com

Trưởng ban

 

     

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.