>

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở
Thứ 5, 17/05/2018

 Ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp diễn ra buổi báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của 03 cán bộ giảng viên nhà trường: 

- ThS. Nguyễn Đức Tuấn Khoa - Mỹ thuật Cơ sở với để tài : "Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giải phẫu tạo hình - Khoa Mỹ thuật Cơ sở trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp"; Mã số đề tài: CS2017-MTCN-02ThS. 

- ThS. Đặng Minh Vũ - Khoa Thiết kế Đồ họa với đề tài: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thiết kế đồ họa - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp"; Mã số: CS2017-MTCN-07

 - ThS. Khúc Dạ Thu - Khoa Thiết kế Đồ họa với đề tài: "Vai trò của thiết kế Đồ họa trong ngành Marketing"; CS2017-MTCN-05

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.