>

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Thứ 3, 29/05/2018

              Theo kế hoạch tổ chức, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018, tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp diễn ra buổi báo cáo kết qủa cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: "Giải pháp nâng cao giá trị thẩm mỹ trong thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống Hà Nội" - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Xuân Nghị.

                Tham gia buổi báo cáo kết quả có sự hiện diện của: PGS. TS Đặng Mai Anh - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đức Sứng, ThS Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, ThS. Bùi Anh Khoa - Phó trưởng khoa Thiết kế Tạo dáng, TS. Đỗ Việt Hưng - giảng viên khoa Khoa học cơ bản, ThS. Phan Thanh Sơn và ThS. Nguyễn Thanh Giang - giảng viên khoa Mỹ thuật truyền thống, ThS. Nguyễn Anh Tuấn - giảng viên khoa Mỹ thuật Cơ sở

             Đề tài  "Giải pháp nâng cao giá trị thẩm mỹ trong thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống Hà Nội" của PGS. TS Nguyễn Xuân Nghị đã nhận được đánh giá cao từ phía các nhà nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động chuyên môn về những giá trị lý thuyết trong nghiên cứu khoa học cũng như giá trị thực tiễn khi đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế sản xuất. Ở đa diện các khía cạnh văn hóa, lịch sử, mỹ thuật và kinh tế... dề tài  đã đóng góp những ý tưởng, đề xuất tích cực trong hai vấn đề: gìn giữ và phát triển những nghề thủ công mỹ nghệ giàu truyền thống của Hà Nội trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều biến đổi đa dạng và giàu tính cạnh tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai