>

Báo cáo về việc tình hình việc làm của sinh viên tôt nghiệp năm 2019.
Thứ 3, 26/01/2021

 

LINK DOWNLOAD DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2019.

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai