>

Báo cáo: VV tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.
Thứ 4, 26/01/2022

LINK DOWNLOAD BÁO CÁO VIỆC LÀM 2021.

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai