>

BẢO VỆ TỐT NGHIỆP THẠC SỸ KHÓA 12+13 NĂM 2015
Thứ 6, 18/12/2015

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤM TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 12 + 13 NĂM 2015

(NGÀY 23/12/2015) Phòng C105

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤM TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 12 + 13 NĂM 2015

DOWNLOAD FILE 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHẪM TỐT NGHIỆP TRÌNH THẠC SỸ KHÓA XII + XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.