>

Biểu mẫu đánh giá, xếp loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2021-2022.
Thứ 4, 01/06/2022

Biểu mẫu đánh giá, xếp loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2021-2022. 

LINK DOWNLOAD

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai