>

Bộ môn Lý luận Chính trị.
Thứ 3, 19/04/2016

Điện thoại: 35.122.635

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

 1

Nguyễn Hữu Vị  

nguyenhuuvi1958@gmail.com

Trưởng bộ môn

 2

Hồng Thị Minh

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017