>

Bộ môn Lý luận Chính trị
Thứ 3, 19/04/2016

 

Điện thoại: (024) 35 122 635

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

 1

Trần Bá Tăng 

tranbatang@gmail.com

Trưởng bộ môn

 2

Hồng Thị Minh

 

 Giảng viên

 

       
       
     

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.