>

BUỔI BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 15, 16 VÀ 17
Thứ 3, 21/08/2018

 

Theo Quyết định số 421/QĐ-MTCN ngày 08/8/2018 của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hội đồng chấm tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ khóa 15,16& 17 cho 2 chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (15 học viên) và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng (17 học viên) đã được thành lập và làm việc ra trong hai ngày: 13 và 14/8/2018.

Tham gia đánh giá Luận văn và Đồ án tốt nghiệp có 32 Hội đồng gồm các Phó giáo sư, Tiến sỹ và sự tham dự của Giảng viên hướng dẫn thuộc 2 Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng.

Theo đánh giá chung của Hội đồng chấm tốt nghiệp, với những nội dung đã nghiên cứu, Luận văn và Đồ án tốt nghiệp của các học viên đã bám sát yêu cầu thực tiễn của xã hội thuộc lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng. Đây là những ưu điểm được Hội đồng chấm tốt nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, một số Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, trong nội dung nghiên cứu, ý tưởng thiết kế còn một số nhược điểm cũng đã được Hội đồng góp ý để học viên hoàn thiện tốt hơn khi nộp lưu chiểu.

Lễ bảo vệ tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ khóa 15, 16 & 17 đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa khẳng định quá trình làm việc nghiêm túc, khoa học trong nghiên cứu của học viên và giảng viên hướng dẫn. Luận văn và Đồ án tốt nghiệp của học viên khóa 15, 16 &17 đã góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ Sau đại học của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Một số hình ảnh tại các hội đồng bảo vệ tốt nghiệp thạc sỹ trong hai ngày 13 và 14/8/2018: 

 

 

 Hội đồng chuyên môn làm việc

 

 

 Hội đồng chuyên môn làm việc

 

 

Học viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp 

 

Học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai