>

Buổi duyệt đề cương tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K18
Thứ 4, 08/08/2018

                

 Theo Quyết định và tuân thủ kế hoạch học tập và tiến độ thực hiện luận văn & đồ án tốt nghiệp của hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ, ngày 07 tháng 8 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã tiến hành duyệt đề cương tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K18. Các hội đồng chuyên môn được thành lập để duyệt đề cương luận văn và đồ án tốt nghiệp hai chuyên ngành: Mỹ thuật Ứng dụng và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng.

Theo yêu cầu của hội đồng chuyên môn, dựa trên cơ sở tên đề tài, đồ án đã được Hội đồng Nhà trường duyệt, các học viên thuộc hai chuyên ngành: Mỹ thuật Ứng dụng và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng thuyết trình nội dung đề cương chi tiết đề tài luận văn và các phương án của đồ án thiết kế tốt nghiệp.

Kết thúc phần thuyết trình, các học viên lắng nghe những ý kiến đánh giá và góp ý của thành viên trong Hội đồng chuyên môn. Đây là căn cứ hữu ích và quan trọng để các học viên tiếp tục chỉnh sửa phần đề cương và phương án trong đồ án, tiến tới hoàn thiện nội dung luận văn và đồ án.

Một số hình ảnh tại buổi duyệt đề cương tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K18:

 

 

Các thành viên trong hội đồng chuyên môn

 

 

 Học viên thuyết trình đề cương luận văn tốt nghiệp

 

 

  Học viên thuyết trình đề cương luận văn tốt nghiệp

 

 

 Học viên thuyết trình đề cương luận văn tốt nghiệp

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai