>

Buổi duyệt đề cương tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K18
Thứ 4, 08/08/2018

                Theo kế hoạch học tập và tiến độ tốt nghiệp của hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ, ngày 07/8/2018, theo quyết định của Nhà trường đã tiến hành duyệt đề cương tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K18 với hai chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật Ứng dụng và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng. Theo yêu cầu của hội đồng chuyên môn, các học viên thuộc hai chuyên ngành trên cơ sở tên đề tài, đồ án đã được Hội đồng Nhà trường duyệt thuyết trình nội dung đề cương chi tiết đề tài luận văn và các phương án của đồ án thiết kế tốt nghiệp.

Các học viên sau khi thuyết trình đề cương và các phương án của đồ án được các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và đánh giá từng đề cương và các phương án đồ án để các học viên tiếp tục hoàn thiện phần đề cương và đồ án.

Một số hình ảnh tại buổi duyệt đề cương tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K18:

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.