>

CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI XƯỞNG GỐM THÁNG 11 NĂM 2017 (1)
Thứ 6, 01/12/2017

 Một số hình ảnh về các tác phẩm gốm được thực hiện tại xưởng gốm tháng 11 năm 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.