>

Các văn bản về thi đua khen thưởng và đánh giá CCVC năm 2018.
Thứ 5, 24/05/2018

 

 

LINK DOWNLOAD MẪU BIỂU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CCVC NĂM 2018.

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.