>

Chấm bài thi tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Đồ họa
Thứ 5, 07/06/2018

              Từ ngày 06 tháng 6 năm 2018 đến ngày 12 tháng 6 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp của các sinh viên chuyên ngành Thiết kế Đồ họa. Trong buổi chấm tốt nghiệp, các sinh viên thuyết trình đồ án của mình để xin ý kiến đánh giá và chấm điểm của hội đồng chuyên môn. Các buổi chấm đồ án tốt nghiệp đặc biệt thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh,  các bạn sinh viên và các nhà tuyển dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.