>

Chuyến đi thực tập của sinh viên ngành Hội họa sơn mài
Thứ 7, 20/01/2018

 Một số hình ảnh về chuyến đi thực tập của sinh viên ngành hội họa sơn mài tại các xưởng nghề và làng nghề sơn mài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai