>

Công bố kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2016.
Thứ 4, 02/11/2016

 

 

 

LINK DOWLOAD ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.