>

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ NHIỆM KỲ 2013-2018
Thứ 5, 20/11/2014

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy- Ban Giám hiệu về việc kiện toàn công tác cán bộ giai đoạn 2013-2018, ngày 19-11-2013 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng các đơn vị và kiện toàn tổ chức đơn vị trực thuộc Nhà trường.

Nhiệm kỳ 2013-2018 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có các đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sát nhập, chia tách, lập mới như sau:

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tin học và Truyền thông

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 Ban Xây dựng và Dự án

Danh sách các Trưởng đơn vị mới được bổ nhiệm:

 

Ông Võ Tá Hùng - Trưởng khoa Trang trí Nội ngoại thất

Ông Nguyễn Gia Bình - Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa

Ông Vũ Chí Công - Trưởng khoa Thiết kế Thời trang

Ông Nguyễn Duy Nghiên - Phó Trưởng khoa -Phụ trách Khoa Mỹ thuật Truyền thống

Ông Ngô Bá Thảo - Q. Trưởng khoa Khoa Mỹ thuật Cơ sở

Ông Lê Thân- Trưởng phòng Đào tạo

Ông Nguyễn Hữu Vị - Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị

Ông Nguyễn Văn Vịnh - Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Tạo dáng Công nghiệp

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị

Ông Hồ Nam - Trưởng phòng Quản lý khoa học

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Giám đốc Xưởng Nghiên cứu Thực nghiệm

Ông Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên 

Ông Nguyễn Văn Bình - Q. Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ông Đặng Minh Vũ - Q.Trưởng phòng Tin học và Truyền thông

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng Ban Xây dựng và Dự án

 

  

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.