>

Cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa"
Thứ 4, 17/08/2016

  

UBND TỈNH THANH HÓA

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG VÀ

TIÊU  ĐỀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA

Số: 1973/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

          Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa"

 
 

 Nhằm lựa chọn biểu tượng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng và lợi thế của Du lịch Thanh Hóa, trình cấp có thẩm quyền lựa chọn, quyết định biểu tượng và tiêu đề chính thức của Du lịch Thanh Hóa, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa".

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 10/8/2016

- Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): Từ ngày 10/8 - 15/10/2016

- Thời gian trưng bày tác phẩm: Từ 25/10 - 05/11/2016

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 20/11/2016.

2. Đối tượng dự thi:

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, tổ thư ký).

3. Số lượng tác phẩm dự thi:

Mỗi tác giả dự thi nộp không quá 05 tác phẩm.

  4. Yêu cầu đối với tác phẩm:

4.1. Về nội dung: Tác phẩm dự thi hợp lệ phải bao gồm biểu tượng và tiêu đề.

* Đối với biểu tượng:

- Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng; có tính liên tưởng, liên kết cao; thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.

- Biểu tượng dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng nào trong và ngoài nước;

- Biểu tượng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn) chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào;

* Đối với tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng; nhấn mạnh tính cảm xúc; có tính định hướng thị trường;

 - Tiêu đề được thể hiện bằng 02 phiên bản:

 + 01 bản biểu tượng kèm tiêu đề tiếng Việt;

 + 01 bản biểu tượng kèm tiêu đề tiếng Anh.

4.2. Về hình thức:

* Yêu cầu đối với biểu tượng:

- Biểu tượng dự thi được thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm), có chiều rộng là 15 cm thiết kế màu (đặt giữa trang giấy); Mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn có chiều rộng 3cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4);

- Mặt trước của biểu tượng không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nhận biết nào khác. Mặt sau góc phải, phía dưới ghi một mã số gồm 5 ký tự (chữ hoặc số) do tác giả dự thi tự chọn, mã số của mỗi tác phẩm phải đảm bảo trùng khớp từ bản thiết kế, bản thuyết minh, bản đăng ký dự thi;

- Mỗi biểu tượng dự thi gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích không quá 300 từ, một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi phía sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi (phong bì được dán kín và chỉ mở ra sau khi có kết quả của Hội đồng nghệ thuật);

- Biểu tượng dự thi không gấp, không cuộc tròn, không ép plastic;

- Biểu tượng dự thi không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ. Tất cả các biểu tượng dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.

* Yêu cầu đối với tiêu đề:

Tiêu đề được thiết kế hài hòa với bố cục của biểu tượng; có thể đứng độc lập hoặc đi liền với biểu tượng.

5. Hồ sơ dự thi gồm có:

- Tác phẩm dự thi;

-  Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm;

-  Bản đăng ký và cam kết của tác giả tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo

-  01 đĩa DVD hoặc USB chứa các file như sau: file thiết kế biểu tượng trên phần mềm coreldraw hoặc JPEG; bản thuyết minh ý tưởng trên flie office word;

- 01 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của tác giả để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

6. Địa điểm nhận tác phẩm:

Tác phẩm được đóng kín vào 01 phong bì lớn, khổ 32cm x 42cm và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ:

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi

"Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa"

Phòng Nghiệp vụ Du lịch (Tầng 3),

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Số 101, Đường Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.666.0014; 093.269.9989 (Đ/c Thủy);

Fax: 037.666.0001;  Email: doanthuy.svhttdl@gmail.com

7. Trách nhiệm của tác giả tham gia cuộc thi

7.1. Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi xem như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi.

7.2. Tác giả dự thi có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Thể lệ này và phải đảm bảo một số nội dung như sau:

- Tác phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước;

- Tác giả đạt giải cuộc thi không được sử dụng tác phẩm đã được chọn làm biểu tượng, tiêu đề của Du lịch tỉnh Thanh Hóa vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả có tác phẩm đạt giải có trách nhiệm hoàn thiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức để lựa chọn làm biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Thanh Hóa và có trách nhiệm nộp flie mềm sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi.

7.3. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi không đến được Ban Tổ chức với bất kỳ lý do nào; Tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức không đúng quy định được xem là không hợp lệ, Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi;

7.4. Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi;

7.5. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đạt giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

7.6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đạt giải chi trả.

8. Hình thức xét chọn:

Các tác phẩm dự thi qua 3 vòng chấm và chọn theo hình thức như sau:

- Vòng sơ khảo: Chấm và chọn ra 20 tác phẩm;

- Vòng chung khảo: Ban Tổ chức sẽ đưa 20 tác phẩm đã được xét chọn tại vòng sơ khảo để trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ và Quảng cáo; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa phát sóng giới thiệu về 20 tác phẩm trưng cầu ý kiến, cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh; Sau khi có kết quả trưng cầu ý kiến, Hội đồng Nghệ thuật sẽ tiếp tục xét chọn ra 10 tác phẩm để vào vòng chung kết;

- Vòng chung kết: Chấm và chọn ra các tác phẩm để trao giải cuộc thi (theo cơ cấu giải thưởng); trình cấp có thẩm quyền lựa chọn, quyết định biểu tượng và tiêu đề chính thức của Du lịch Thanh Hóa.

9. Tiêu chí xét chọn tác phẩm:

- Thể hiện được ý nghĩa biểu tượng của Du lịch Thanh Hóa;

- Ý tưởng độc đáo, thiết kế sáng tạo;

- Tính thẩm mỹ, khoa học của mẫu thiết kế;

- Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu;

- Khả năng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nhận diện của mẫu thiết kế;

- Tiêu đề ngắn gọn, xúc tích, gây ấn tượng, có tính định hướng thị trường.

10. Cơ cấu giải thưởng:

10.1. Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

- 01 giải nhất (gồm biểu tượng và tiêu đề): 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) kèm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Trường hợp biểu tượng và tiêu đề thuộc về 02 tác giả khác nhau thì giải thưởng sẽ được phân chia như sau:

+  Giải nhất biểu tượng: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

+  Giải nhất tiêu đề: 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

- 09 giải khuyến khích: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

(Biểu tượng và tiêu đề còn lại của 02 tác giả đạt giải nhất sẽ được trao 01 giải khuyến khích của cuộc thi và chia theo tỷ lệ 6/4)

10.2. Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền đến nhận thay.

10.3.Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai.

10.4. Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.

10.5. Ban Tổ chức lựa chọn 2-3 phương án để trình cấp có thẩm quyền quyết định lựa chọn biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa chính thức trên cơ sở các tác phẩm đạt giải sau khi đã yêu cầu chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng Nghệ thuật.

11. Hội đồng Nghệ thuật:

Hội đồng Nghệ thuật do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, gồm đại diện: Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Nghệ thuật ngành Đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa; Chuyên gia xây dựng thương hiệu...

Hội đồng Nghệ thuật làm việc trung thực, công tâm và đánh giá xét chọn các tác phẩm dự thi một cách khách quan, chuyên nghiệp;

- Hội đồng Nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc: thảo luận tập thể các tác phẩm dự thi, sau đó từng thành viên Hội đồng Nghệ thuật xét chọn và bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm dự thi theo đúng thang điểm đã được ban hành;

- Tùy theo số lượng tác phẩm dự thi, có thể tổ chức xét sơ khảo (vòng 1) để thống nhất chọn các mẫu biểu tượng và tiêu đề đáp ứng các tiêu chí qui định trước khi xét chính thức và đánh giá theo thang điểm.

- Tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm; lựa chọn 2-3 phương án biểu tượng và tiêu đề để trình cấp có thẩm quyền quyết định biểu tượng và tiêu đề chính thức Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

12. Bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải.

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu tượng và tiêu đề chính thức của Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền có liên quan. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng, Bằng khen, Giấy chứng nhận của tác giả đạt giải cuộc thi.

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu tượng và tiêu đề chính thức của Du lịch Thanh Hóa.

13. Thông tin về cuộc thi:

Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo  trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; trên trang website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn  hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ và thông tin của Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong các tổ chức/cá nhân, các cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền hình trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, nhân rộng thông tin và tham gia cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa".

 

Trân trọng!

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BANTHƯỜNG TRỰC

 (Đã ký)

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Phạm Duy Phương

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai