>

Đại hội Chi bộ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2017-2020.
Thứ 4, 27/09/2017

    Sáng ngày 18/09/2017, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường phải được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, của tổ chức đảng và của đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Đảng bộ.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ diễn ra từ ngày 18/09 đến ngày 23/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai