>

Đại hội đại biểu hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2020)
Thứ 7, 09/06/2018

              Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2018, Ban chấp hành hội sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu hội sinh viên Việt Nam trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Tham dự đại hội có sự góp mặt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, trưởng các đơn vị phòng, khoa, ban và đại diện sinh viên các lớp, khóa, hệ.

               Chương trình đại hội diễn ra hai phiên: Phiên thứ nhất (0800 - 9h00) và phiên thứ hai (10h00 - 11h30).

              Nội dung cơ bản phiên thứ nhất (08h00 - 9h30) : Thông qua chương trình và Quy chế, báo cáo kết quả KTTC đại biểu, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện, đại hội Hội Sinh viên cao cấp, báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Sinh viên trường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2018, Hiệp thương bầu BCH Hội Sinh viên trường khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2020, Hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023...

              Nội dung cơ bản phiên thứ hai (10h00 - 11h30) : báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên trường nhiệm kỳ 2016 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018 - 2020, tham luận, khen thưởng, ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khá V, nhiệm kỳ 2018 - 2020; chia tay các đồng chí BCH khóa IV, phát biểu của lãnh đạo Hội  Sinh viên Thành phố; Phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy, BGH Nhà trường, Thông qua nghị quyết Đại hội....

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai