>

Danh sách sinh viên học lại & lịch thi lại học kỳ I năm học 2016-2017.
Thứ 4, 15/02/2017

 

 Danh sách sinh viên học lại học kỳ I năm học 2016-2017

LINK DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC KỲ I

Cập nhật đến ngày 14/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.