>

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện (cập nhật đến ngày 30/6/2020) và danh sách chuyển tiền lệ phí thi thiếu thông tin
Thứ 4, 01/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai