>

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC (THỰC HIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ)
Thứ 5, 29/01/2015

 

 STT 

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tình trạng

1

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ vật liệu bền vững mới trong qui trình đúc các sản phẩm nghệ thuật có kích thước lớn 

Phạm Hoàng Vân

2010-2012

Đã nghiệm thu

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.