>

Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ “Phát triển chất liệu sơn mài truyền thống trong các sản phẩm thiết kế ứng dụng hiện nay”
Thứ 7, 16/09/2017

    Chiều ngày 7 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là cơ quan chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Phát triển chất liệu sơn mài truyền thống trong các sản phẩm thiết kế ứng dụng hiện nay”, mã số B2015 - 05 - 23 do Th.S - GVC Nguyễn Thanh Giang làm chủ nhiệm. Hội đồng gồm 07 thành viên, chủ tịch Hội đồng là PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị, hiệu trưởng nhà trường.

    Kết quả nghiên cứu của đề tài: Xác định được khả năng ứng dụng phong phú và hiệu quả nghệ thuật của chất liệu sơn mài truyền thống. Đưa ra các giải pháp phát triển chất liệu sơn mài trong thiết kế sản phẩm. Đề cao việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các yếu tố kỹ thuật, chất liệu sơn mài truyền thống. Phát triển, sáng tạo mẫu mã cho làng nghề sản xuất sơn mài ở Hạ Thái, Thường Tín, Hà Nội.

   Tính mới và sáng tạo: Tìm ra các phương thức sáng tạo mới, có thể áp dụng yếu tố truyền thống, những đặc trưng về màu sắc, kỹ thuật, về cốt vóc, chất liệu, thay đổi tạo dáng để các sản phẩm sơn mài vừa mang tính ứng dụng, vừa có giá trị và thẩm mỹ nghệ thuật. Kết hợp với nghiên cứu sản phẩm làng nghề sơn mài Hạ Thái và sáng tác mẫu mã cho làng nghề.

   Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng: Góp phần đánh giá và định hướng trong những giai đoạn tiếp theo hiệu quả thẩm mỹ sản phẩm sơn mài khi được áp dụng chất liệu, kỹ thuật truyền thống. Có các thiết kế ứng dụng và sản phẩm thể hiện với chất liệu sơn mài truyền thống,  được chuyển giao cho một số cơ sở sản xuất sơn mài ở làng nghề Hạ Thái để hỗ trợ sáng tạo mẫu và phát triển kỹ thuật, chất liệu. Làm tư liệu tham khảo chuyên môn cho một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có liên quan.

   Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài cũng như quá trình thực hiện công phu và nghiêm túc của nhóm tác giả. Thông tin về các quan điểm mới và về các nghiên cứu mới rất cập nhật. Các luận điểm được trình bày thể hiện rõ tính khái quát, tính hệ thống và logic. Những đánh giá của nhóm tác giả mang tính tham khảo rất tốt và bổ sung nguồn dữ liệu cho các nhà thiết kế sản phẩm với chất liệu sơn mài. Sản phẩm của Đề tài đáp ứng tốt các yêu cầu trong hợp đồng về nội dung và khối lượng theo yêu cầu. Kết quả nghiên cứu của Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại đạt kết quả tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.