>

Duyệt đồ án tốt ngiệp khoa Thiết kế Thời trang cấp Trường lần 2.
Thứ 3, 12/04/2016

Duyệt đồ án tốt ngiệp khoa Thiết kế Thời trang cấp Trường lần 2.

        Ngày 11 tháng 4 năm 2016, khoa Thiết kế Thời trang đã triển khai duyệt tốt nghiệp (cấp trường) lần 2 với lớp DH11ThtA và DH11ThtB. Hội đồng duyệt trường gồm có:

- ThS.GVC  Khúc Văn Thông - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

- ThS.GVC Vũ Chí Công - Trưởng khoa Thời trang

- ThS. Nguyễn Thị Diệu Huyền

- ThS.GVC Hồ Nam - Trưởng phòng QLKH

- ThS. Bùi Trung Dũng - Phó Trưởng phòng PTP Đào tạo

- ThS Bùi Quang Khánh - Giảng viên khoa thiết kế Thời trang

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.