>

Duyệt đồ án tốt ngiệp khoa Thiết kế Thời trang cấp Trường lần 2.
Thứ 3, 12/04/2016

Duyệt đồ án tốt ngiệp khoa Thiết kế Thời trang cấp Trường lần 2.

        Ngày 11 tháng 4 năm 2016, khoa Thiết kế Thời trang đã triển khai duyệt tốt nghiệp (cấp trường) lần 2 với lớp DH11ThtA và DH11ThtB. Hội đồng duyệt trường gồm có ThSGVC thầy Hiệu phó Khúc Văn Thông - Chủ tịch Hội đồng, ThS.GVC Vũ Chí Công - Trưởng khoa Thời trang, ThS. Nguyễn Thị Diệu Huyền, ThS.GCV Hồ Nam - Trưởng phòng QLKH, ThS. Bùi Trung Dũng - Phó Trưởng phòng PTP Đào tạo, ThS Bùi Quang Khánh.
        Các bạn sinh viên đều thực hiện tốt các yêu cầu về quy mô cũng như chất lượng của đồ án Tốt nghiệp, tuy nhiên một số sinh viên vẫn còn thiếu sót trong quy cách trình bày và hướng sáng tác đã được Hội đồng nhận xét, trao đổi ý kiến kịp thời để tiếp tục thực hiện bài trong thời gian tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017