>

Gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ đào tạo thạc sỹ năm 2016
Thứ 5, 18/02/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:           /TB-MTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc: GIA HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ NĂM 2016 (KHÓA XVI)

(TẠI CƠ SỞ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI)

 

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kỳ tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ  năm 2016 (khóa XVI) - thời gian đào tạo: 1,5 năm (cho tất cả các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Mỹ thuật công nghiệp)

      * Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên (gồm 2 chuyên ngành)

                        - Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng: 25 học viên

                        - Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng: 25 học viên

      Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Thạc sĩ  năm 2016 (khóa XVI) tại thông báo số: 42/TB-MTCN, ngày 15/01/2016 (Mọi thông tin, điều kiện và chi tiết liên hệ ... về tuyển sinh và hồ sơ đã đăng tải trên trang website của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp).

      Hồ sơ dự thi tuyển theo mẫu hồ sơ của hệ đào tạo Thạc sĩ, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Liên hệ tại phòng Quản lý đào tạo Sau đại học).

      NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN như sau:

1. Nhận hồ sơ dự thi: (Yêu cầu hồ sơ theo file đính kèm tại thông báo này)                  

- Đối với thí sinh tốt nghiệp ngoài Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nay gia hạn:

Từ 20/2/2016 đến hết ngày 01/3/2016

- Đối với thí sinh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nay gia hạn:

Từ 20/2/2016 đến hết ngày 10/3/2016

 * Nhận hồ sơ vào giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu tại phòng Quản lý đào tạo Sau đại học tại phòng: C101 tầng 1 nhà C - Sáng: 8g30 đến 11g30, chiều: 13g30 đến 16g30).

* Trường sẽ không nhận hồ sơ sau thời gian ngày 10/3/2016.

2. Thời gian thi tuyển:

     - Làm thủ tục dự thi: Ngày 15/4/2016                                  

     - Thi tuyển:                  Ngày 16 và 17/4/2016

3. Địa điểm làm thủ tục dự thi và thi tuyển:

        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - PHÒNG C 101 NHÀ C

        Địa chỉ: số 360 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Mọi chi tiết xin liên hệ:      

- Đặng Mai Anh - 0969906888 (Q.TP Quản lý đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật CN).

-  04.38 562 705 (VP Quản lý ĐT Sau Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp).

                   Wesbsite: mythuatcongnghiep.edu.vn hoặc design.edu.vn

                   Email: maianhmtcn.sdh@gmail.com

 

Nơi nhận:

- P.TTTT

- Lưu: VT, SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.