>

Giới thiệu ngành Thiết kế Thời trang
Thứ 2, 20/03/2017

Ngành Thiết kế Thời trang

 

             Khoa thời trang được thành lập năm 2004 trên cơ sở của chuyên ngành thời trang được thành lập từ năm 1979 thuộc khoa Đồ họa. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo cử nhân thiết kế thời trang, có trình độ khả năng thiết kế sáng tác những sản phẩm Mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực thiết kế thời trang.

Trong những năm qua, khoa đã đào tạo nhiều nhà thiết kế thời trang cho các công ty thời trang lớn nhỏ của ngành dệt may, các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở đào tạo thời trang nhà nước cũng như tư nhân. Hoạt động của các nhà thiết kế đã phần nào mang lại diện mạo mới cho thời trang trong thời kỳ Đổi mới.

 

Một số sản phẩm và bài tập của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai