>

GIỚI THIỆU VỀ KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ
Thứ 7, 12/03/2016

               Khoa Mỹ thuật Cơ sở đảm nhiệm công tác giảng dạy các môn cơ sở mỹ thuật cho các hệ đào tạo của nhà trường:  Hình họa cơ bản và Hình họa chuyên ngành, cơ sở tạo hình mặt phẳng, cơ sở tạo hình khối không gian, giải phẫu tạo hình, luật xa gần, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật mô hình, nghiên cứu thiên nhiên.

               Chức năng và nhiệm vụ: Giảng dạy các môn cơ sở kỹ thuật, trang bị các kiến thức cơ bản cho toàn thể sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.