>

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI VÀ PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ HỌC TẬP
Thứ 3, 19/04/2016

           Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ học tập là một trong 5 ngành đào tạo của khoa Tạo dáng Công nghiệp. Chuyên ngành này đào tạo cử nhân trình độ Đại học , có khả năng thiết kế các sản phẩm  đồ chơi nhằm duy trì và phát triển ngành đồ chơi theo khuynh khướng truyền thống kết hợp với kiến thức và công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội. 

 

              Về kiến thức, sinh viên theo học được trang bị kiến thức đào tạo bậc đại học của ngành Đồ chơi. Có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sáng tạo mới, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính của trẻ em.

  

              Về kỹ năng, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực có liên quan đến ngành được đào tạo, có khả năng sư phạm, giảng dạy ở các trình độ thấp hơn trung cấp, cao đẳng) và tiếp tục trang bị ở trình độ cao hơn.          

 

               Hình ảnh giờ lên lớp và sản phẩm của chuyên ngành Thiết kế Đồ chơi và PTHT học tập:

           

              

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai