>

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH THIẾT KẾ THỦY TINH
Thứ 7, 20/01/2018

       

   Ngành Thiết kế Thủy tinh là một trong năm ngành đào tạo của khoa Tạo dáng Công nghiệp. Ngành Thiết kế Thủy tinh đào tạo cử nhân họa sỹ thiết kế các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật bằng chất liệu thủy tinh, trang trí nội thất,  lắp đặt bên trong và bên ngoài các công trình kiến trúc.

 

 

- Về kiến thức, sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển về kỹ thuật, công nghệ các loại sản phẩm liên quan đến ngành Thiết kế Thủy tinh; Có kiến thức chung về thẩm mỹ công nghiệp và kiến thức sâu về chuyên ngành Thiết kế Thủy tinh;  Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn và nghệ thuật; Có khả năng sáng tác và thiết kế các sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật ững dụng thuộc lĩnh vực thiết kế thủy tinh; Có khả năng thuyết trình ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ thiết kế thủy tinh; Đủ điều kiện giảng dạy ở các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng và tiếp tục học ở các cấp học cao hơn.

 

 

- Về kỹ năng: Có khả năng thể hiện những ý tưởng thiết kế thuộc lĩnh vực thiết kế thủy tinh và sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học chuyên ngành; Có khả năng thể hiện thuần thục các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng ngôn ngữ tạo hình, trên các chất liệu khác nhau thuộc chuyên ngành được đào tạo; Có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng của ngành được đào tạo để giảng dạy ở các bậc học thấp hơn; Có khả năng làm việc độc lập và theo các mô hình làm việc nhóm để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành Thiết kế Thủy tinh.

 

 

 

 

 

 

     Hình ảnh một số sản phẩm của ngành Thiết kế Thủy tinh:

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai