>

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH THIẾT KẾ TRANG TRÍ DỆT
Thứ 6, 15/04/2016

 

               Thiết kế Trang trí Dệt là một ngành đào tạo của khoa Tạo dáng Công nghiệp, đào tạo cử nhân có trình độ và khả năng thiết kế sáng tác những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực thiết kế Trang trí dệt. Tạo hình và kỹ thuật thể hiện của các sản phẩm thiết kế thuộc ngành Dệt đặc biệt độc đáo, công phu và nhận được sự tín nhiệm lớn từ các cơ quan đoàn thể cũng như các công ty kinh doanh trong và ngoài nước.

  - Về kiến thức, sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển về kỹ thuật, công nghệ các loại sản phẩm liên quan đến ngành Thiết kế Trang trí Dệt; Có kiến thức chung về thẩm mỹ công nghiệp và kiến thức sâu về chuyên ngành Thiết kế Trang trí Dệt;  Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn và nghệ thuật; Có khả năng sáng tác và thiết kế các sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật ững dụng thuộc lĩnh vực Thiết kế Trang trí Dệt; Có khả năng thuyết trình ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ Thiết kế Trang trí Dệt; Đủ điều kiện giảng dạy ở các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng và tiếp tục học ở các cấp học cao hơn.  

- Về kỹ năng: Có khả năng thể hiện những ý tưởng thiết kế thuộc lĩnh vực Thiết kế Trang trí Dệt và sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học chuyên ngành; Có khả năng thể hiện thuần thục các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng ngôn ngữ tạo hình, trên các chất liệu khác nhau thuộc chuyên ngành được đào tạo; Có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng của ngành được đào tạo để giảng dạy ở các bậc học thấp hơn; Có khả năng làm việc độc lập và theo các mô hình làm việc nhóm để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành Thiết kế Trang trí Dệt.

                  Hình ảnh buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Trang trí Dệt:

 

 

 

 

Một số sản phẩm của ngành Thiết kế Trang trí Dệt:

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai