>

Hoạt động đào tạo của chuyên ngành Hội họa Sơn mài
Thứ 7, 20/01/2018

             Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo của chuyên ngành Hội họa Sơn mài: giờ lên lớp, các buổi duyệt bài thực hành, đồ án tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai