>

Hoạt động đào tạo của chuyên ngành Hội họa Sơn mài
Thứ 7, 20/01/2018

             Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo của chuyên ngành Hội họa Sơn mài: giờ lên lớp, các buổi duyệt bài thực hành, đồ án tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.