>

HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC Ở XƯỞNG GỐM THÁNG 11 NĂM 2017
Thứ 5, 30/11/2017

 Một số hình ảnh về hoạt động sáng tác ở xưởng gốm tháng 11 năm 2017. Đây là hoạt động sáng tác thu hút rất nhiều thầy cô và sinh viên ở các ngành khác nhau cùng tham gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.