>

Hội đồng lựa chọn tác phẩm tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ 6, 22/05/2020

 

 

 

Sau đợt phát động sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc thi đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo kế hoạch tổ chức, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã thành lập hội đồng lựa chọn tác phẩm tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Thành viên Hội đồng lựa chọn tác phẩm gồm có: PGS. TS Đặng Mai Anh – Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường – Chủ tịch Hội đồng; ThS Trần Bá Tăng – Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên; H/s Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên; H/s Trần Từ Thành – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Ủy viên; ThS Trần Mạnh Linh – Chủ tịch Công Đoàn trường - Ủy viên; ThS Đặng Minh Vũ – Q. Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa - Ủy viên; ThS Hoàng Khắc Biên – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ủy viên.

            Sau thời gian làm việc công bằng, nghiêm túc theo tiêu chí lựa chọn ra những tác phẩm có chất lượng thẩm mỹ và nội dung phù hợp chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng đã chọn ra được 55 tác phẩm trong tổng số 88 tác phẩm gửi về tham dự. Những tác phẩm được lựa chọn sẽ được trưng bày tại triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các họa sỹ thiết kế của Nhà trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm và thế mạnh về chuyên môn, tạo nên không khí thi đua sôi nổi.

Một số hình ảnh tại hội đồng lựa chọn tác phẩm tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025:

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai