>

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2017 - 2018
Thứ 7, 12/05/2018

              Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại giữa học viên, sinh viên với lãnh đạo nhà trường năm học 2017 - 2018. Tại hội nghị, ban giám hiệu nhà trường cùng các cán bộ phụ trách phòng, ban, khoa đã lắng nghe những ý kiến, trả lời các câu hỏi về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất của học viên, sinh viên gửi tới hội nghị cũng như trả lời trực tiếp các câu hỏi của học viên, sinh viên có mặt tại hội nghị. Hội nghị là một trong những dịp để học viên, sinh viên đưa ra những ý kiến và đề xuất của mình với cơ sở đào tạo và cũng là dịp để lãnh đạo nhà trường chia sẻ với người học những quan điểm, kế hoạch tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai