>

Hội nghị Đối thoại sinh viên, học viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2018-2019.
Thứ 7, 04/05/2019

Link Biểu mẫu đóng góp 

https://forms.gle/Jya6ntCVFRMpYztK8

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.