>

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015.
Thứ 3, 29/12/2015

     Sáng 29 tháng 12 năm 2015 tại Trường Đại học Sư phạm 2 Xuân Hòa, Hà Nội. Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

     Về dự Hội nghị có đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Các đồng chí trong Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

    Đồng chí Nguyễn Xuân Nghị - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp dự và trình bày tham luận trước Hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

 

 

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

phát biểu trước Hội nghị.

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường

phát biểu tham luận trước Hội nghị

 

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2015

(đ/c Nguyễn Xuân Nghị - thứ ba từ trái sang).

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.