>

Hội thảo khoa học quốc gia " Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học:Lý luận và thực tiễn.
Thứ 3, 15/06/2021

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai