>

Kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị - Hệ Đại học chính quy (Khóa DH14) & Đại học Liên thông (LT17).
Thứ 3, 04/09/2018

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.